Welke BBs moet ik nu gebruiken

FPS (feet per seconde):

Dit is de snelheid die een BB heeft bij het verlaten van de loop in feets per seconde. Een feet is een Engelse maataanduiding en staat gelijk aan ongeveer 30cm.

Een wapen die 300fps schiet schiet dus de BB weg met een snelheid van ongeveer 91.44m/s.


Invloeden:

De snelheid die een BB heeft bij het verlaten van een airsoft wapen is o.a. bepaald door de kwaliteit van de BB, de aandrijving, de hopup en de loop.

Een BB die niet goed van kwaliteit is, en bijvoorbeeld niet mooi rond, zal niet optimaal door de loop gaan, en niet alle energie die die meegekregen heeft door de aandrijving kunnen benutten. Een mooie egale ronde zal perfect alle energie kunnen opnemen. Deze zal ook niet beginnen te trillen in de loop.

De hopup staat in voor het verkrijgen van de spinbeweging van de BB. Gelijkaarding aan de groeven in de loop van een wapen die schiet met patronen. Hoe meer de hopup toegedraaid staat, hoe meer energie de BB verliest om die te kunnen passeren.

Een mooie ronde loop die perfect van diameter is, zal de BB mooi begeleiden, maar ook bijvoorbeeld geen gas verliezen.

Gewicht van de BB is ook erg van invloed. Bij een zelfde kracht van de aandrijving zal een zwaardere BB een lagere snelheid kunnen opwekken dan een lichte. Daarom is de standaard voor de meting een BB met een gewicht van 0.20g.


Hopup:

Op sommige velden zal de organisatie daarom vragen aan u om de hopup volledig open te draaien, omdat je zo in principe een volledige doorgang hebt van de BB zonder wrijving. Je zou de organisatie ook kunnen bedriegen door te hopup volledig toe te draaien, je BB zal dan veel energie nodig hebben om de hopup te passeren en trager uit de loop komen.


Joule:

Dit is de kracht die de BB heeft bij het vertrekken uit de loop en is een wetenschappelijke formule die als volgt werkt:


Een BB van 0.20g die de loop verlaat aan een snelheid van 330fps zal dus een Kinetische Energie hebben van1.01J.

Bij bijvoorbeeld een airsoft AEG met een zelfde veer zal de Joule over het algemeen dezelfde blijven als men met zwaardere BBs schiet uit dezelfde AEG. De beginsnelheid zal namelijk lager liggen.

Ekin = ½m⋅v2

Ekin = kinetische energie (J)
m = massa (kg)
v = snelheid (m/s)


Reglementering:

Binnen de airsoft wereld wordt er, om fairplay te bevorderen en ongevallen te vermijden, een maximum gelegd aan het aantal FPS die een airsoft wapen mag hebben tijdens skirms/ airsoftevenementen.

De Airsoft Alliantie België stelt bijvoorbeeld in het reglement Titel 5, Hfdst. 1, 5.1.1. FPS-regelgeving en metingen


Op alle skirms/airsoftevenementen bij de aangesloten organisator zijn de volgende regels van toepassing op alle categorieën en alle type van terreinen:
- 350 FPS voor elk airsoftwapen waarvan de herlading van de BB automatisch gebeurt. Hierbij geldt een noshooting-zone van 5 meter. Er wordt hierbij een foutenmarche van 10 FPS getollereerd.
- 500 FPS voor elk airsoftwapen waarvan de herlading van de BB manueel dient te gebeuren en dan met name de sniperachtige airsoftwapens. Hierbij geldt een no-shooting-zone van 20 meter. Hierbij is de meetfout van
de FPS tester inbegrepen, en mag de opgegeven waarde niet worden overschreden.

Een airsoftwapen dat niet onder een van deze 2 categorieën valt, dient aan de organisator voorgelegd te worden en er zal door de organisator bepaald worden wat de maximum FPS zal mogen zijn (bv M203 shells en PSG)
De testen worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden:
- alle metingen worden gedaan met 0.20 gr BB's die voorzien worden door de organisator alvorens de meting begint
- Het wapen wordt getest in een speelbare toestand


En nu?

Vanuit bovenstaande kan je dus al afleiden dat een antwoord op de gestelde vragen niet zo eenvoudig is. Maar hoe kunnen we dan toch wat meer duidelijkheid brengen in de wereld van de BBs?

  • Het is aan te raden zwaardere BBs te gebruiken in meer krachtige wapen om de nauwkeurigheid te verhogen
  • AEG's met een metalen gearbox worden het best gefeed met BBs van 0.20g of hoger, bij voorkeur met gepolijste, competitiewaardige BBs
  • Bold action snipers, zoals de FN a5m varen wel bij het gebruik van BBs van 0.28g of hoger. De 0.30gr BB's van Cobra Tactical Solutions zijn een goed alternatief
  • Hoe zwaarder de BB, hoe accurater hij is
  • Heb je een goedkoop wapentje, dan kan die al schieten met BBs van 0.12g of de 0.20g van ons huismerk
  • 0.20g BBs zijn de beste all rounder voor airsoft wapens die schieten tussen de 250 - 370 fps
  • 0.25g BBs zijn nauwkeuriger maar schieten iets minder ver dan de 0.20g BB. We raden deze aan voor airsoft wapens die schieten tussen de 350 - 425 fps.
  • 0.30g BBs zijn de defacto standaard voor de airsoft snipers die sneller schieten dan 400 - 450fps.
  • 0.36g BBs zijn een zwaarder alternatief voor de airsoft snipers. Zwaarder, dus trager, maar meer stabiel. Hier raden we al snel een minimale snelheid van 450 - 500 fps aan
  • 0.45g BBs zijn voor de long range airsoft snipers. Niet voor snipers die minder dan 500 fps schieten.


Hopelijk hebben we zo het een en ander kunnen verduidelijken.

Moesten er nog zaken zijn die niet helder zijn, of die als aanvulling kunnen dien bij dit artikel, geef ons dan zeker een seintje.